Innovation

Du har en idé, det kan vara en idé om en produkt, tjänst, tillverkningsprocess, nya marknadsföringsmetoder eller sätt att organisera affärer. Idén behöver vara nyskapande eller väsentligt förbättrad från det som är känt för marknaden för att klassas som en innovation. Först när idén är genomförd blir det en innovation. Innovation sker i stort och smått på alla områden, det är mer än bara snilleblixtar och tekniska uppfinningar. (Källa: Almi & Vinnova)

En idé kan vara vad som helst, en uppfinning kan vara en ny pryl eller tjänst som är väsentligt förbättrad mot föregångare. En innovation är när din idé blivit så pass bra att du kan sälja den, dvs du har en betalande kund.
En innovatör är en person som uppfattar ett behov, förstår vad man ska skapa och hittar lösningar som kan återskapas i produktion. För att bli en framgångsrik innovatör bör man ha god uppfattningsförmåga, föreställningsförmåga och vara kreativ.
Både innovatören och entreprenören går runt och plockar upp idéer för att sedan ta ut dem på marknaden. Men innovatören är lite mer unik, och är någon som får en idé (en uppfinning) och omsätter den i praktiken medan en entreprenör är något snävare definition. Det är någon som får en bra idé, omsätter den i praktiken och på så sätt organiserar en nyskapande verksamhet. När en innovatör frågar sig ”går det att göra?” frågar sig entreprenören ”går det att sälja?”

Om Propell Innovation

Propell Innovation Hub är ett innovationsnav som erbjuder stöd för idéer, uppfinningar och innovationer i tidiga skeden. Det är ett innovationscenter i norra Hälsingland som tar grepp om både tekniska och sociala utmaningar i samverkan med andra företagsfrämjare.

Propell Innovation har som huvudsyfte att skapa ett förenklat och förbättrat system för att utveckla innovationer, vilket ska bidra till både breddad näringslivskultur och att attrahera kompetens till regionen.

Där inkubatorer, näringslivsbolag eller andra näringslivsaktörer inte kan fånga upp och stödja personer i tidiga skeden som inte har företag och affärsplaner – där kan Propell var helt rätt stöd för att komma vidare med sin idé.

Det ursprungliga namnet är Propell Innovation, men när man väl befinner sig i våra kretsar kastar man istället ur sig Propell. Så beroende på hur du känner, kan vi både kallas Propell och Propell Innovation.

Ja, alla medarbetare på Propell Innovation arbetar under sekretess.

Du tar genast kontakt med oss och bokar in dig på ett kostnadsfritt möte för att diskutera din idé.

Under din första tid på Propell hjälper vi dig att grundligt syna din idé för att sedan arbeta utifrån Lean Innovation. Du får erbjudan om att delta i BoostChamber som är en del i Lean, där du får lära dig att pitcha din idé för andra samt träffa likasinnade människor. Du får ta del av en fantastisk miljö, delta på evenemang, frukost- och lunchmöten och utvecklas som innovatör.

Visst, välkommen på ett möte! Vi börjar alltid vår första kontakt med ett förutsättningslöst möte om din idé. Vi har ett sekretessavtal redo och bollar därför din idé utan krav på fortsättning.

Kan din idé vara något att spinna vidare på eller kan du paras ihop med någon annan innovatör som gör liknande saker? Vi undersöker möjligheterna tillsammans.

Efter mötet kan du bestämma om du vill vara en del av Propells nätverk eller inte.

Nej, just nu kostar det ingenting. Det du bidrar med är din tid, ditt engagemang och din vilja att driva din idé till en produkt eller tjänst.

Termer

En pitch är en mycket kort och slagkraftig presentation, där du på bästa möjliga sätt får sälja in din idé. Oftast är en pitch fyra minuter lång och du framför den inför potentiella investerare.

Pitchträning enligt SRI International’s NABC metod. Att göra bra saker räcker inte i dagens innovativa affärsvärld, du måste också få andra att förstå hur bra du är. Att presentera och sälja in dina idéer för dina chefer, styrelse, investerare och andra intressenter är ofta avgörande för framgång.

Att pitchträna med erfarna coacher är också ett bra sätt att hela tiden utveckla pitchen och din idé kopplat till Lean Innovation.

Lean Innovation-processerna är enligt forskningen det (just nu) effektivaste sättet att bedriva innovationsarbete.

BoostChamber är till för dig som har en idé om:

  • något som du tror att människor eller företag är i behov av
  • en lösning på ett problem
  • en ny tjänst eller produkt som inte finns på marknaden idag

Övrigt

En innovationscheck är ett form av bidrag som man kan få ta del av för att verifiera sin innovation. Exempelvis kan man använda dem för att utvärdera hur företaget kan utveckla sin affärsverksamhet med hjälp av innovation. Det kan handla om affärsmodeller, nya organisatoriska lösning, partnerskap, produkter, tjänster, processer etc. Innovationscheckar kan du inte få hos oss på Propell, men vi har nära kontakt med dem som har dem. (Källa: Almi)

När vi tillsammans har verifierat att din idé är en innovation och det närmar sig marknadsintroduktion övergår processen i Lean Startup. Men då är det dags att lämna Propell och istället söka till Movexum, Gävleborgs Lean Startup inkubator, eller till inkubatorn i Sundsvall; Åkroken Business Incubator. Detta hjälper vi självklart till med!

Till skillnad från andra offentliga innovationsaktörer hjälper Propell Innovation personer och företag redan på idéstadiet. Till Propell Innovation kan man komma med en idé i projektform, medan till andra innovationsaktörer, som Movexum, behöver man ha en verifierad innovation innan man är välkommen.

Du bör ha tålamod eftersom det kan ta ganska lång tid. Beroende på vad du har för tjänst eller produkt, kan det ta allt från ett år till flera år. Propells målsättning är att underlätta den här processen, bland annat genom att snabbt koppla samman idéer med rätt samarbetspartners i våra nätverk.