Hur många koppar kaffe går det åt innan idén blir verklighet?

Propell coachar dig utifrån en lärandeprocess som kallas Lean Innovation. Detta för att så snabbt som möjligt få svar på ett antal väsentliga frågeställningar och för att du hela tiden ska komma längre med din idé:
  • Finns förutsättningarna för att lyckas ta idén till innovation? Tekniska-, ekonomiska- och marknadsmässiga förutsättningar är några av de saker som du behöver verifiera.
  • Vilka kunder kan hjälpa dig utveckla din idé?
  • Finns det några kunder som tidigt är beredda att betala för att du skall lösa deras problem?
  • Hur skall din idé designas och paketeras för att passa kundens behov?
  • Hur skall du bygga upp det team du behöver för att lyckas?
  • Vilket kapital och vilka resurser behövs för att komma vidare?

”Men jag hör väl inte hemma på Propell?”

– Maria Lundmark, VD Specialpedagoger Online