Har du en unik idé och behöver hjälp att ta nästa steg?

Hos oss behöver du inga förkunskaper av att driva företag eller skapa affärsplaner. Kom som du är och ta hjälp av vårt breda nätverk, kreativa miljöer och innovationsexperter för att utveckla din idé.

Hur fungerar det?

- som innovationsexperter ser Propell Innovation till att både du och din idé utvecklas.
Du har en idé

Det spelar ingen roll hur din idé ser ut, alla idéer är välkomna till oss, vare sig det är en idé i projektform eller ett påbörjat innovationsarbete i ditt företag.

Du tar kontakt med oss

Tveka inte att kontakta oss. Skicka ett mail, gör ett besök eller slå oss en signal. Det kostar inget och vad har du då att förlora?

Läs mer

Vi hjälper dig från idé till innovation

Vi stödjer dig i ditt innovationsabete och gör allt för att din idé ska bli en innovation som sedan kan nå marknaden.

Hur många koppar kaffe går det åt innan idén blir verklighet?

Propell coachar dig utifrån en lärandeprocess som kallas Lean Innovation. Detta för att så snabbt som möjligt få svar på ett antal väsentliga frågeställningar och för att du hela tiden ska komma längre med din idé:
  • Finns förutsättningarna för att lyckas ta idén till innovation? Tekniska-, ekonomiska- och marknadsmässiga förutsättningar är några av de saker som du behöver verifiera.
  • Vilka kunder kan hjälpa dig utveckla din idé?
  • Finns det några kunder som tidigt är beredda att betala för att du skall lösa deras problem?
  • Hur skall din idé designas och paketeras för att passa kundens behov?
  • Hur skall du bygga upp det team du behöver för att lyckas?
  • Vilket kapital och vilka resurser behövs för att komma vidare?

Propell Innovation erbjuder olika tjänster

- för både idéägare och företag
Coaching

Med erfarenhet vet vi att, när en idé föds, uppstår även följdfrågor. Propell har kunskap och kompetens att coacha dig genom ditt innovationsarbete och besvara alla frågor längs vägen. Hela tiden ser vi till att utmana både dig och din idé för att uppnå resultat.

Finansieringsmöjligheter

Att hitta finansiering till din idé är inte lätt, men Propell gör det bästa och försöker hjälpa dig. Eftersom Propell inte har egna medel för att finansiera din idé, ser vi till att du får komma i kontakt med andra aktörer som har de ekonomiska resurserna.

Kreativa möten och miljöer

Propell erbjuder en kreativ innovationsmiljö med bra tekniska hjälpmedel, gott kaffe och många likasinnade. En miljö som är perfekt för nätverksbyggande, möten och workshops.

Läs mer

Pitchträning

Att göra bra saker räcker inte i dagens innovativa affärsvärld, du måste också få andra att förstå hur bra du är och för det krävs pitchträning. Tack vare pitchträningen lära du dig att presentera och sälja in dina idéer för chefer, styrelse, investerare och andra intressenter, vilket ofta är avgörande för din framgång.

Makers Hub

I nära samarbete med andra aktörer kan vi erbjuda innovatörer och företag vår Makers Hub, en lokal fylld med utrustning för att bygga dina prototyper och MVP:er. Du hittar bland annat 3D skrivare, 3D scanner samt en liften häftig X-carve DIY 3D fräs i denna Hub.

Läs mer

Tillgång till testbädd

Propell har ett nära samarbete med Acreo och kan därför erbjuda en nationell testbädd med unik IT kraft och bredbandshastighet. Vilket ger dig, allt du behöver för att testköra dina nya innovativa mobiltjänster.

Läs mer

"Men jag hör väl inte hemma på Propell?"

- Maria Lundmark, VD Specialpedagoger Online