Nytt innovationscentrum med fokus på blockchain

publicerat i Aktuellt | 0

RISE SICS har startat ett nytt innovationscentrum för att underlätta införandet av blockkedje-teknik i svenskt näringsliv och offentlig sektor. Centret ska tillsammans med företag och myndigheter bygga piloter och utforska möjligheterna med tekniken, för att sedan sammanställa vad som behöver utvecklas för att det ska fungera optimalt.

Transparent system för framtiden

Grundidén med blockkedjor är att skapa tillit i ett nätverk så att alla kan göra affärer med varandra utan att det finns en part i systemet som alla kan lita på, t ex en bank som alla har förtroende för. Alla parter får en kopia på alla transaktioner så att man alltid kan verifiera om information man får är giltig eller inte. Man kan också följa hur alla transaktioner (block) är länkade bakåt i tiden – därav namnet blockkedjor. Systemet bygger på fullständigt transparens och den mest kända tekniken är hittills den digitala valutan, Bitcoin.

Samarbete mellan olika delar av RISE

Innovationscentret drivs av RISE SICS, forskningsinstitut med fokus på tillämpad information och kommunikationsteknologi, och de kommer att låna in experter från andra delar av RISE. På så sätt kommer olika kompetenser och branschkunskaper att utnyttjas och riktiga tillämpningar kan byggas.

Är du intresserad av att vara en del av innovationscentrumet och använda blockchain i er verksamhet? Kontakta Martin Askne för mer information.