Propell Innovation Hub är mötesplatsen för dig som jobbar eller vill jobba med idéer, uppfinningar och innovationer i tidiga skeden.

Hos oss behöver du inga förkunskaper av att driva företag, utan med hjälp av vårt breda nätverk, en kreativ miljö och finansieringsmöjligheter ser vi till att både du och din idé utvecklas.
Besök oss

Käppuddsgatan 1, 824 30 Hudiksvall

Slå oss en signal!

+46 (0) 73 511 95 00

Hur fungerar det?

- som innovationsexperter ser Propell Innovation till att både du och din idé utvecklas.
Du har en idé

Det spelar ingen roll hur din idé ser ut, alla idéer är välkomna till oss, vare sig det är en idé i projektform eller ett påbörjat innovationsarbete i ditt företag.

Du tar kontakt med oss

Tveka inte att kontakta oss. Skicka ett mail, gör ett besök eller slå oss en signal. Det kostar inget och vad har du då att förlora?

Vi hjälper dig från idé till innovation

Vi stödjer dig i ditt innovationsarbete och gör allt för att din idé ska bli en innovation som sedan kan nå marknaden.

Kontakta oss


Maja Swenson
Projektledare
+46 (0)70 366 38 00
maja.swenson@propellinnovation.se

Ladda ned pressbild


Martin Askne
Innovation Hub Manager
+46 (0)73 511 95 00
martin.askne@propellinnovation.se

Ladda ned pressbild

Sofia_SV_500x666
Sofia Pettersson
Kommunikationsansvarig
+46 (0)73 060 38 43
sofia.pettersson@propellinnovation.se

Ladda ned pressbild

Historik

Propell Innovation Hub är ett projekt som initierades och grundades 2015 i Hudiksvall för att stödja innovationsfrämjandet i Gävleborg. Verksamheten drivs av Innovativa samarbeten i Hudik ek förening där Fiber Optic Valley, Acreo Swedish ICT, Hydraulikklustret, Hudiksvalls Kommun och Hudiksvalls Näringslivs AB ingår. Propell leds av tidigare Lean Startup-coachen och serieentreprenören Martin Askne och finansieras av Hudiksvalls Kommun och Region Gävleborg.

Logotyper för nedladdning