Utlysning för energiinnovationer är öppen

publicerat i Aktuellt | 0

Energimyndigheten har öppnat sin utlysning ”konceptutveckling av nya energiinnovationer med affärsfokus” där små och medelstora företag kan söka stöd för konceptutveckling av nya energiinnovationer. Energiinnovationerna som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet kan få ett stödbelopp på maximalt 250 000 kronor per projekt. Sista ansökningsdag för utlysningen är 12 december 2017. Påbörja din ansökan idag.

Vilka kan söka stödbeloppet i utlysningen?
Utlysningen riktar sig till små och medelstora företag (SMF) samt till universitet, högskolor och ej vinstdrivande forskningsinstitut.

Vilka projekt kan få stöd?
Projekt som kan få stöd inom ramen för denna utlysning ska ha potential att kunna bidra till omställningen av energisystemet. Det innebär att de ska bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering.

Ett sådant koncept kan ha ursprung ifrån ny kunskap, ett identifierat marknadsbehov/kundproblem eller från en tidig innovation. Konceptet ska på sikt kunna utmynna i en ny teknik, produkt, tjänst eller affärsmodell med potential att nå en storskalig marknadsspridning. Myndigheten ser gärna att den sökande har en etablerad kontakt med inkubator, forskningspark eller annan innovationsmiljö.

Instruktioner för ansökan
Ansökan görs via Energimyndighetens E-kanal. Påbörja din ansökan nu!