Energieffektivisering i fokus

Carnot AB arbetar med energiutredningar och utveckling av idéer runt energieffektivisering.


Roland Lundqvist är 66 år och är egentligen pensionär med ålders rätt. Han har de senaste 15 åren jobbat genom sitt företag Carnot AB. Roland har ett par idéer som han arbetar med i dagsläget, dels en inom värmepumpstekniken och en annan som kallas Elmesa, som är ett sätt att bränna och släcka kalk.

Carnotlogga-webb-211x60