Empatisk ekonomi är ekonomi sett ur ett helhetsperspektiv, där människan är i centrum. Genom att lyfta blicken från det kortsiktiga och isolerade perspektivet kan vi frigöra nya möjligheter. Egentligen är det ganska enkel matematik – när människor inte mår bra på en arbetsplats kostar det. Inte bara pengar utan också tid, resurser och energi. Rätt förutsättningar för att ta beslut och ansvar skapar en god spiral, vilket leder till resultat och bidrar till ökad lönsamhet. En gynnsam arbetsmiljö skapar en konstruktiv kultur som bidrar till god lönsamhet, välmående medarbetare och gott renommé. Kortsiktiga och dåligt förankrade beslut skapar motsatsen.

Empatisk ekonomi syftar till att öka medvetenheten om hur vi tillsammans kan skapa tillväxt och utveckling genom att skapa en positiv kultur i organisationer där vi verkar. Det finns en stark kraft att hämta i människors välbefinnande: kan vi påverka kulturen kan vi också minska sjuktalen, öka engagemanget och produktiviteten. Det ger vinster på många plan, företagsekonomiskt, mänskligt och samhällsekonomiskt.

Konceptet Empatisk ekonomi är under utveckling och processer pågår för att vidareutveckla det varumärkesskyddade begreppet till en arbetsmetod för organisationer och företag.

Skaparen av varumärket Karin Edman, föreläser idag i ämnet. Begreppet Empatisk ekonomi bygger på Karins långa erfarenhet av förändringsarbete och ledarskap inom offentlig sektor och som egen företagare.


Om Karin Edman

Med över 30 års erfarenhet av arbete i offentlig sektor har Karin haft ett tiotal befattningar, på alla nivåer i verksamheten. Lokalvårdare, hemsamarit, förskollärare, enhetschef och rektor samt kvalitetshandledare och utbildare är bara några exempel. I sina yrkesroller har Karin varit med om att ta och genomföra stora strategiska beslut och förändringsarbete, men hon har också varit verksam i yrkesroller där den allmänna uppfattningen kan vara att man inte kan påverka sin situation på arbetsplatsen, eller den kultur som råder. Erfarenheterna har gett Karin insikter som hon använder i sitt egna företag där hon är verksam som coach, rehabiliteringshandledare, processledare och föreläsare. I det egna företaget har Karin också utvecklat konceptet Empatisk ekonomi.