Ta till vara på medarbetarnas outnyttjade kreativitet

Vår erfarenhet är att väldigt många företag har enorma möjligheter att spara tid och resurser i t ex sälj- och offertflöden, konstruktion, dokumentation. Välutbildad personal ägnar i många fall större delen av sin arbetstid åt rutinmässiga återkommande uppgifter som är enkla att automatisera.

Med hjälp av processkartläggning och tillgängliga nya it-verktyg är det lätt att räkna hem investeringar i dessa processer.

Därför hjälper Konfigdesign er med tjänster som konfigurering, processkartläggning och digitalisering.

konfigdesign_340_3-300x138