Vi tar er från jakten på lägsta priset till bästa totalkostnad.

Med Totalkostnads unika mjukvara, och stora erfarenhet av arbete med affärsprocesser hjälper de till att hitta de dolda kostnaderna som stjäl tid från den egna kärnverksamheten.

Totalkostnad hjälper både den privat och offentlig sektor att effektivisera sin administration, skapa snabba resultat genom effektivare flöden samt erbjuda bättre beslutsunderlag vid val av leverantörer.

De gör det enkelt, effektivt och lönsamt för er organisation genom att erbjuda kontroll inom följande områden:

Totalkostnad i inköpsprocessen

Interna processer – LEAN administration

Slöseriidentifierng

Miljökostnader för transport

totalkostnad 2560


Totalkostnad drivs av Lasse Browall och Thomas Åkesson.

  • Kategori ICT (Information och kommunikationsteknik)
  • Telefon 070 - 276 92 55
  • E-post info@totalkostnad.se
  • Hemsida http://www.totalkostnad.se/