Hudiksvalls kommun utmanar medarbetarna med idéverkstad

publicerat i Aktuellt | 0

Med stöd från Propell bjuder social- och omsorgsförvaltningen i Hudiksvalls kommun in alla sina medarbetare för att utveckla idéer och innovationer. Förvaltningen står inför två stora utmaningar; att hitta nya arbetsmetoder och säkra framtidens kompetensförsörjning.

Hudiksvalls kommun står inför en rad utmaningar, där det blir allt svårare att hitta medarbetare samt få tid och pengar att räcka till. För att lösa problemet har man idag startat en idéverkstad för de anställda. Idéverkstaden bygger på den molnbaserade applikationen Wide Ideas och kan förklaras som ett forum där medarbetare kan lämna sina tankar och idéer på hur verksamheten kan utvecklas. Här kan de exempelvis komma med förslag om hur nya digitala lösningar kan stärka kommunen, men även diskutera hur kommunen som arbetsgivare kan öka sin attraktionskraft.

Redan nu har flera tankar med utvecklingspotential strömmat in och nu är förhoppningen är att det ska väcka en diskussion som för förvaltningen framåt.