Propell Innovation öppnar upp för lika villkor

publicerat i Pressmeddelande | 0


Pressmeddelande 8 december 2015 

Innovationsnavet Propell Innovation i Hudiksvall är en av sju utvalda i landet som beviljats medel från Tillväxtverket för att satsa på ledarskapsutveckling inom normkritik och mångfaldsfrågor. Målet är att alla som söker stöd i sitt företagande skall mötas på lika villkor. Sedan starten i oktober samlar Propell Innovation ett antal näringslivsaktörer och innovatörer under samma tak för att skapa en stark innovationsmiljö. Uppdraget är att stödja idéer, uppfinningar och innovationer i tidiga skeden.

  • Företagsfrämjande är till stor del uppbyggt kring traditionellt mansdominerade branscher inom industri och tillverkning. Något som påverkar våra normer kring företagande och innovation. Därför är det här projektet så viktigt för att vi som arbetar med innovationsrådgivning ska bli mer uppmärksamma på hur vi agerar och bemöter våra kunder, säger Ann-Sofie Däldehög, projektledare för satsningen Öppna upp Propell Innovation.

 

De som ingår i Propell Innovation och på olika sätt kommer att ta del av projektet är Acreo Swedish ICT, Fiber Optic Valley, Movexum och Åkroken – företagsinkubatorer, Hudiksvalls Hydraulikkluster, Hudiksvalls kommun och Hudiksvalls Näringslivs AB, ALMI Företagspartner

Gävleborgs affärskvinnor som ägs och drivs av Företagarna i Gävleborg samt Nyföretagarcentrum.

 

Syftet med projektet är att genom ledarskapsutveckling lägga en stabil grund för ett innovativt ledarskap där kunder och medarbetare bemöts på lika villkor.  Genom att föra in ett normkritiskt synsätt i utvecklingen av Propells arbetsplatskultur skapas förutsättningar för ett professionellt bemötande av alla kunder och samarbetspartners oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Syftet är också att identifiera en modell för ledarskap i ett samverkansinitiativ där det normkritiska perspektivet integreras i både det strategiska och operativa arbetet.
För mer information kontakta: Ann-Sofie Däldehög, projektledare, Fiber Optic Valley, 0730-24 8989 eller Martin Askne, Propell Innovation, 0735-11 95 00