fbpx

Juni 2019

Sara har lösningen på framtidens matavfallshantering

IMG_2745

Hur ska vi bli bättre på att använda matavfall som resurs? Det är en frågeställning som Sara Rooth, industridesigner klurar på. Just nu är hon aktuell med en idé om en ny tjänst som knyter ihop restauranger, leverantörer och aktörer som på ett eller annat sätt hanterar stora mängder av matavfall.   

Sara Rooth avslutade sina studier inom industridesign under 2018 och som examensarbete undersökte hon matavfallshantering på restauranger. Undersökningen gjorde i samverkan med årets kock 2017 Johan Backéus – ett arbete som gjorde stora avtryck och gav nya tankar.

Under arbetets gång funderade jag hela tiden på varför vi slänger så mycket mat? Det måste gå att hitta ännu bättre lösningar på hur vi kan ta tillvara på stora mängder matavfall? Sedan måste vi ändra attityden gentemot mat, vi måste få mer respekt för maten vi äter och vart den kommer ifrån, säger Sara Rooth

Så blir matavfallet en resurs

Efter avslutade studier började Sara fundera kring idéer om matavfallshantering och möjliga tjänster inom området.

Hela min idé handlar om att hantera matavfallet på ett annat sätt och med ett större hållbarhetstänk. Tanken med min idé är att skapa en typ av tjänst för de aktörer som hanterar stora mängder av matavfall och att det ska komma till större användning för flera, säger Sara Rooth.

Saras nya tjänst skulle knyta ihop exempelvis leverantörer, restauranger, storkök, bostadsområden och underlätta för en lokal matförsörjning.

Jag vill att avfall ska ses som en resurs och att vi börjar använda avfallet på ett smartare sätt. Min tjänst ska leda till att vi slänger mindre mat, får mer respekt för råvarorna och gynnar lokala odlare, säger Sara Rooth.

Testar matavfallstjänst skarpt i pilotprojekt

Sara har under våren deltagit i utvecklingsprogrammet Boost Chamber som arrangeras av Gävleborgs företagsinkubator Movexum i samverkan med Propell Innovation.

Genom Boost Chamber har jag fått möjlighet att bolla och utveckla min idé med engagerade coacher och andra personer med spännande idéer, det har varit guld värt. Det har tagit min idé ett steg till och gett mig metoder för hur jag ska komma vidare, säger Sara Rooth.

Just nu är Sara i full färd med att dra igång nästa steg i att utveckla tjänsten. Det handlar om allt ifrån hur tjänsten ska fungera rent tekniskt, till att knyta ihop alla aktörer för att sedan börja testa tjänsten i en första pilot.

Jag jobbar just nu på att upprätta avtal och se över nätverksmöjligheter mellan olika typer av aktörer. Jag ser fram emot att testa tjänsten skarpt snart.

Fler nyheter

prenumera på vårt nyhetbrev

Missa aldrig några nyheter eller inbjudningar från oss.

propell innovation hub

Propell Innovation Hub är mötesplatsen för dig som har en idé, uppfinning eller innovation.

kontakt

Propell Innovation Hub

Käppuddsgatan 1

824 30 Hudiksvall

Finansiärer