Stort engagemang för att syna våra fördomar

publicerat i Aktuellt | 0

Några röster om pilotsatsningen 2016 Öppna Upp Propell Innovation i Hudiksvall

 

”Trovärdig och kunnig projektledning och föreläsningar på en nivå som går att relatera till vardagsjobbet”

/ Moniqa Klefbom, Hudiksvall kommun

”Bra upplägg med mycket variation i de olika övningarna. Professionellt baserat på forskning och fakta. Stort engagemang!”

/ Martin Askne, Propell Innovation Hub i Hudiksvall

Utmanar fördomarna

I ledarskapsprogrammet ”Öppna Upp Propell Innovation” har deltagarna i pilotsatsningen fått kunskap om den senaste forskningen inom jämställdhet och mångfald och hur det hänger ihop med vår syn på företagande och ledarskap. Ett växelspel mellan workshops, coachning och hemuppgifter för kunskapsutveckling.

Deltagarna har påbörjat en konkret handlingsplan för hur de i sin rådgivarroll kan börja ifrågasätta invanda föreställningar och fördomar och börja jobba på nya, kreativa sätt. Målet är att nå fler företagare och innovatörer och att alla ska bemötas på lika villkor.

o%cc%88ppna-upp-final-jpg

Förebild för innovationsmiljöer
Resultatet av pilotprojektet är välutbildade chefer och medarbetare som förstår att företagsfrämjande på lika villkor är en självklarhet. Totalt deltog ett tjugotal personer från olika företagsfrämjande aktörer. Propell är nu en förebild för hur andra innovationsmiljöer kan utveckla sitt ledarskap.

Deltagarna har arbetat med att exempelvis analysera statistik, göra översyner av styrdokument för att integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, skapat normmedvetna kommunikationspolicys, påbörjat förstudie för anpassad inkubatorprocess för utrikesfödda, nyanlända enpreprenörer, och påbörjat planer för utbildning inom jämställdhet och mångfald för de som får företagsstöd mm. I nästa steg kommer programmet att vidareutvecklas inom Region Gävleborgs nationella uppdrag ”Jämställd regional tillväxt” där ytterligare tre innovationsmiljöer inom Gävleborgs län kommer att delta.

4R-metoden
Under workshoptillfällena har gruppen exempelvis arbetat med vilka strukturella uttryck som påverkar hur vi agerar och bemöter kunder etc. Vi har diskuterat normkritisk innovation och hur viktig normkritiken är för att vi inte ska missa innovationer med potential för att vi sitter fast i fördomar som styr hur vi bedömer innovationer. När vi arbetat med mångfald utifrån etnicitet har vi  exempelvis tittat och analyserat ”Svennefilmen” från svenska FN-förbundet.

Under hela processen har deltagarna arbetat med stöd av 4R-metoden och avslutningsvis arbetade de med det fjärde ”R-et”,  Realisera,  som svarar på hur verksamheten bör se ut för att vara jämställd. En strategi och plan med nya mål och åtgärder som ska integreras i verksamhetens övergripande plan.

Vid den sista träffen den 29 september presenterade alla deltagare sina planer för arbetet framåt och vi lade grunden för en gemensam strategi för oss som verkar inom Propell Innovation. I det fortsatta arbetet under 2017 är det genomförande av planer på aktiviteter som är i fokus och erfarenhetsutbyte samt utbildning av de deltagande organisationerna styrelser.

Vi som deltog i pilotsatsningen är;

Företagarna
Hudiksvalls Näringslivsbolag
Fiber Optic Valley
Avdelningen för SME-utveckling, Acreo Swedish ICT
Propell Innovation Hub
Nyföretagarcentrum och projektet Gävleborgs affärskvinnor
Hudiksvalls Hydraulikkluster
Hudiksvalls kommun
Movexum Företagsinkubator
Region Gävleborg